წმინდა ნულოვანი და CO2 შემოწმება

ენერგია და მდგრადობა > წმინდა ნულოვანი და CO2 შემოწმება

ნუ მოგერიდებათ დაგვიკავშირდეთ

დაგვირეკეთ

+995 599422948
+447551039473

მოგვწერეთ

[email protected]

Სამუშაო საათები

Mon-Sat 9:00 - 7:00

წმინდა ნულოვანი და ნახშირბადის გადამოწმება

ნახშირბადის ემისიის შემცირება

რა არის საქართველოში Net Zero?

ტერმინი "წმინდა ნული" სულ უფრო ხშირად გამოიყენება დეკარბონიზაციისა და კლიმატის მოქმედების უფრო ფართო და ყოვლისმომცველი ერთგულების აღსაწერად, ნახშირბადის ნეიტრალიტეტის მიღმა, მათ შორის უფრო მეტი აქტივობით არაპირდაპირი ემისიების ფარგლებში და ხშირად მათ შორის მეცნიერებაზე დაფუძნებული სამიზნე ემისიების შემცირებაზე, განსხვავებით მხოლოდ ოფსეტური. კლიმატის ზოგიერთმა მეცნიერმა განაცხადა, რომ "წმინდა ნულის იდეამ ლიცენზირებული აქვს დაუფიქრებლად კავალერის "დამწვრობა ახლა, გადაიხადეთ მოგვიანებით" მიდგომა, რომელმაც დაინახა ნახშირბადის ემისიები

რა არის CO2 (ნახშირბადის) გადამოწმება საქართველოში?

ნახშირბადის კვალი არის სათბურის გაზის მთლიანი (GHG) ემისია, რომელიც გამოწვეულია ინდივიდუალური, მოვლენის, ორგანიზაციის, მომსახურების, ადგილის ან პროდუქტის მიერ, რომელიც გამოხატულია როგორც ნახშირორჟანგის ექვივალენტი (CO2e).

ინდივიდუალური, საზოგადოების ან ბიზნესის წყლის კვალი განისაზღვრება, როგორც მტკნარი წყლის მთლიანი მოცულობა, რომელიც გამოიყენება ინდივიდუალური ან საზოგადოების მიერ მოხმარებული საქონლისა და მომსახურების წარმოებისთვის ან ბიზნესის მიერ წარმოებული. წყლის გამოყენება იზომება წყლის მოხმარებული (აორთქლებული) და /ან დაბინძურებული დროის განმავლობაში. წყლის კვალი შეიძლება გამოითვალოს მომხმარებელთა ნებისმიერი კარგად განსაზღვრული ჯგუფისთვის (მაგ., ინდივიდუალური, ოჯახი, ინდუსტრია, სოფელი, ქალაქი, პროვინცია, სახელმწიფო ან ერი) ან მწარმოებლები (მაგ., საჯარო ორგანიზაცია, კერძო საწარმო ან ეკონომიკური სექტორი), ერთი პროცესისთვის (როგორიცაა ბრინჯის ზრდა) ან ნებისმიერი პროდუქტის ან მომსახურებისთვის.

ჩვენი მომსახურება საქართველოში:

1. ინდივიდის, ერის ან ორგანიზაციის ნახშირბადის კვალის გაზომვა შესაძლებელია GHG ემისიების შეფასების, სიცოცხლის ციკლის შეფასების ან სხვა კალკულაციური საქმიანობის გატარებით, რომლებიც აღინიშნება ნახშირბადის აღრიცხვადად. მას შემდეგ, რაც ნახშირბადის კვალის ზომა ცნობილია, სტრატეგია შეიძლება შეიქმნას მისი შესამცირებლად, მაგალითად, ტექნოლოგიური მოვლენებით, ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებით, უკეთესი პროცესისა და პროდუქტის მენეჯმენტის, შეიცვალა მწვანე საჯარო ან კერძო შესყიდვები (GPP), ნახშირბადის დაჭერა, მოხმარების სტრატეგიები, ნახშირბადის ოფსეტური და სხვა.

2.  ბოლო წლებში წყლის ნაკვალევის აღრიცხვა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, თუმცა წყლის კვალის ანალიზს ასევე სჭირდება მდგრადობის შეფასება, როგორც მისი ბოლო ეტაპი. ერთ-ერთი განვითარებაა მდგრადი ეფექტურობისა და კაპიტალის დასაქმება ("სიცრუეში"), რომელიც წარმოადგენს წყლის მდგრადი გამოყენების შეფასების ყოვლისმომცველ მიდგომას.

ექსპერტთა გუნდი ეხმარება მწვანე შენობების დიზაინს, მოვლას, მუშაობას და საბოლოოდ სერტიფიცირებას-